Nyúl terméktanács

Receptek

Citromos babéros nyúlraguleves

Hozzávalók 4 személyre: 75 dkg nyúllapocka, 1 csokor vegyes leveszöldség, 1 nagy fej vöröshagyma, 10 dkg laskagomba, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 csapott evőkanál liszt, 3 gerezd fokhagyma, 1 teáskaná
Az összes recept megtekintése» Recept küldése»
Csomagolás igény szerint

Nyúl- Unió Felvásárlási, Beszerző, Feldolgozó, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet

3069 Alsótold, Nagymező út 1.049/16 Hrsz.
Postacím: 2100 Gödöllő Malomtó u. 8.
Telefon: 30/9-244-644
Fax: 28/511-317

 

A NYÚL-UNIÓ Szövetkezet 2003.április 16-án alapult 15 taggal, melyből 14 tag természetes személy (egyéni vállalkozók és őstermelők), valamint 1 gazdasági társaság (Kft.).
A Szövetkezet tagjainak telepei többségében Pest megyében helyezkednek el, de az utóbbi időszak eredményeképpen számos termelő csatlakozott hozzánk a jászsági illetve a nyírségi területekről. Ezen kívül tagjaink között szerepel egy Nógrád megyei és egy Bács-Kiskun megyei termelő is. Így a 2005-ös esztendő elejére 23 tagot számláló stabil és eredményes termelői-érdekképviseleti csoporttá váltunk, amely a 81/2004.(V.04.) FVM rendelet alapján végleges állami elismerésben részesült.

A szövetkezet célja:

Szövetkezetünk fő célja a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítása, piaci pozícióik erősítése és az általuk megtermelt mezőgazdasági termékek raktározásának, feldolgozásának, értékesítésének, valamint a tagok saját gazdaságában végzett agrártermeléshez szükséges anyagok és eszközök beszerzéseinek a lebonyolítása, a piaci igények felmérése, a tagok forgóeszköz igényének kielégítése, hitelhez jutásuk elősegítése EU konform módon.
Ezen kívül határozott célkitűzésünk:

- biztosítani a tagok vágónyúl termelésének megszervezését és hozzáigazítását a kereslethez, különösen a minőség és mennyiség tekintetében;
- biztosítani a tagok termékeinek tárolásához, áruvá történő előkészítéséhez és értékesítéséhez szükséges technikai hátteret;
- ösztönözni a kínálati oldal koncentrációját és elősegíteni a tagok által előállított termékek forgalomba hozatalát;
- csökkenteni a termelési költségeket és stabilizálni a termelői árakat;
- a jelenlegi forgóeszköz problémák megszüntetése nyereséges gazdálkodás segítségével
- ösztönözni a tagokat környezetkímélő technológiai és termelési, tenyésztési módszerek, valamint hulladékfelhasználási eljárások alkalmazására, különösen a víz, a talaj és a táj minőségének védelme, a biológiai sokszínűség megóvása és/vagy elősegítése érdekében.
- Bionyúl előállításának megszervezése
- Több szövetkezettel közösen vágóhíd vásárlása vagy résztulajdon szerzése

A szervezet működésével megvalósítandó célok:
- A tagok szakmai ismeretének megalapozása, folyamatos fejlesztése, szinten tartása
- Egységes minőségű vágónyúl előállítása és a takarmányozási költségek csökkentése érdekében azonos takarmány közös beszerzése.
- Az előállított vágónyúl közös értékesítése, szállítása egy vágóhídra azonos feltételekkel és a mennyiségből adódó árelőnyök maximális kihasználása
- Tenyészállat utánpótlás folyamatos jó színvonalú biztosítása

Eredményeink:

Az idáig megvalósult beruházások és fejlesztések eredményeképpen, valamint az új tagok állatállományával együtt a csoport összes tenyészanya létszáma 16630 darabra növekedett.
Ez az országos állomány 15-16 százalékát képezi. A tartott fajta tekintetében a telepek folyamatos egységesítésére törekszünk, melynek eredményeképpen a szövetkezeti nyúlállomány döntő többségét a magyar nemesítésű Pannon fehér nyúlfajta alkotja.
A vágóhíddal való jó kapcsolatnak és a beszállítás szervezésének, fokozatos hatékonyságjavításának köszönhetően a tagok nagy százaléka a Rabbit Line Kft. tulajdonában lévő környei vágóhídon vágatja nyulait. A folyamatos értékesítés biztosítására a vágóhíddal hosszú távú vágónyúl beszállítási szerződést sikerült kötni 2009. december 31-ig. A vágóhíddal közösen szervezett beszállítói találkozók szintén segítséget jelentenek a közös problémák megoldásában, egyéni gondok orvoslásában.
Nagy eredmény a szövetkezet életében a tagok nagy részének takarmányát biztosító vállalattal, az Agrokomplex Central Soya Rt.-vel kötött egyezség, miszerint a cég a szövetkezeti tagok részére jelentős fizetési haladékot biztosít, megtartva a kedvezményesebb beszerzési árat. Szintén árelőnyt sikerült elérnünk a takarmány előállító által ajánlott szállítási és egyéb lehetőségekhez való rugalmas alkalmazkodással, kompromisszumos megoldások kialakításával.
Folyamatban van a szövetkezet minőségbiztosítási és ezzel együtt nyilvántartási-ellenőrzési rendszerének kidolgozása, mely nagy előnyt nyújt a termelésszervezésben, egy naprakész információs bázis kialakításában.

A termelésszervezés feladatai (fajtahasználat, szaktanácsadás, technológiai ajánlások):
- A termelői csoport tenyésztési koncepciójának egységesítése és az előállított vágónyúl minőségének javítása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenna a Pannon fehér fajta (mely a szövetkezeti nyúlállomány jelentős részét képviseli) tenyésztőszervezetével, a Kaposvári Egyetem Kisállattenyésztési Karának. Az egyetem szakembereitől a fajta teljesítőképességét, minőségének folyamatos javítását biztosító szaktanácsadást igényelünk.
- Csemőn építendő baktelepünkön egy oktató kabinetet hozunk létre a tagok képzésére. A bakközpont és az oktató kabinet létrehozására tájközponti pályázatot adunk be. A baktelep és az oktató központ, a tagok képzése és spermával való ellátása mellett más szövetkezeteknek, nyúltartó vállalkozásoknak is végez szolgáltatásokat.
- A baktelepről való spermaszállítással ütemezhetővé válik a termelés szervezése, a vágóhídra történő szállítások.
- A szövetkezet tagjai közül nyolc fő rendelkezik szakirányú mezőgazdasági végzettséggel, akik közül egy háromtagú szakmai team állt össze. Ez a team felügyeli a társaság működését és szaktanácsaikkal, ajánlásaikkal teszik még hatékonyabbá a közös munkát.

Kereskedelmi stratégia, forgalmazási módszerek:
- Az értékesítés során kikerüljük a közvetítő szervezeteket, amelyek eddig a termelő és a feldolgozóüzem közé beékelődve tevékenységükkel a termelők jövedelmét apasztották.
Így a termelő azonos értékesítési ár mellett is magasabb nyereséget tud realizálni a megtermelt, értékesített terméke után.
- A kisebb anyanyúl állománnyal rendelkező tagok, akik eddig nagyobb értékű gép vásárlását nem tudták felvállalni, a termelői csoporton keresztül a terhek elosztásával együttesen képesek megvalósítani a szükséges beruházást.
- A hazai nyúlhús fogyasztását a térségben ösztönözzük, a későbbi években a bérvágással előállított termékek elhelyezésére hazai és külföldi piacokon marketing munkát végzünk.
- Mezőgazdasági, élelmiszeripari szakkiállításokon közösen veszünk részt, bemutatva a nyúltenyésztésben elért eredményeinket.
- A szövetkezet egyes tagjai folyamatosan publikálják a szövetkezet eredményeit, így az eredményes munkával felkeltik a vágóhidak érdeklődését munkánkra. Ez későbbiekben egy kedvezőbb vágóhídi szerződésben ölthet testet.

Termékminőség javításának módszerei, tervezett eszközei:
- Az egységes minőségi vágónyúl előállítás érdekében a termelést károsan befolyásoló tényezőket (fajta, takarmányozás, tartástechnológia, állathigiénia) javítani és minden telepen egységesíteni kívánjuk.
- A tagok által előállított nyúlhús minőségének javítása érdekében, a Pannon fehér nyúlfajta genetikai képességének javítását a központi baktelepen és a termelők saját telepein folytatott szelekciós módszerekkel, valamint a tenyésztőszervezettől beszerzett minőségjavító spermával oldjuk meg.
- A fejlesztések során a tagok telepein a vágónyúl tartási hibákból eredő minőségromlásának megelőzésére technológiai módosításokat alkalmazunk (padozat, klimatizáció, stb.)
- A szövetkezeti állatorvos heti teleplátogatásai során ellenőrzi a gyógyszeres takarmányok etetési idejének és az esetleges állategészségügyi várakozási idők betartását. Így megelőzhetőek a vágóhídi húsminőségi problémák.
- A tervezett szövetkezeti nyúlszállító gépkocsin korszerű szállítóládák alkalmazása és a helyes rakodás megszervezése csökkenti a szállítási sérüléseket és hozzájárul egy optimális, az EU normáknak megfelelő szállítási rendszer kialakításához.

Környezetbarát módszerek alkalmazása:
- A trágyakezelési- és tárolási módszereket tagjainknál felülvizsgáljuk, és az előírásoknak megfelelő technológiákat dolgozunk ki részükre.
- A keletkező állati hullákat zárt konténerekben tároljuk, a szövetkezet tagjai pedig szerződést kötnek az állati hullák összegyűjtésével és megsemmisítésével foglalkozó ATEV Rt.-vel.
- A Biokontroll Kht.-nél folyamatban van a bionyúl tartás feltételrendszerének kidolgozása, melynek elkészültével lehetővé válik a biotermelés beindítása.

A tagok számára a készletezési, tárolási, csomagolási, értékesítési feltételek biztosítása:
- Az értékesítés technikai feltételeinek megteremtése érdekében tervezzük speciális szállító járművek, ketrecek és mérlegek beszerzését. Az állatok szállításánál biztosítani és érvényesíteni kívánjuk az élő állat komfortérzetének megfelelő körülményeket (szellőztetés, pihentetés, zsúfoltság elkerülése).
- Biztosítani kívánjuk a tagoknak az átadás-átvétel folyamán a mennyiségi és minőségi kontroll lehetőségét.


A tevékenység kereskedelmi és pénzügyi rendszerének, ügyvitelének, személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása:
- A szövetkezet alkalmaz egy gazdasági pénzügyi szakembert a könyvelési, számlázási feladatok elvégzésére. A szövetkezet pénzügyi vezetője - a szövetkezet saját ügyei mellett - tagi felkérésre vállalja az egyes tagok könyvelésének vezetését, pályázatok esetén üzleti tervek készítését.
- A szövetkezet számlavezetése interneten keresztül megoldott, kihasználva az ebből adódó gyorsaságot és olcsóbb átutalási díjakat. (jelenleg így folynak az átutalások)
- Havi jelentések készítése az egyes tagok vásárlásairól, értékesítéseiről.
- A tagok gazdasági mutatóinak nyilvántartásához kisebb telepeknek nyomtatványok elkészítése, nagyobb számítógépes adatfelvételre vállalkozó telepeknek telepirányítási program elkészítése, az adatok havi feldolgozása és jelentés küldése a termelőknek. Az adott termelő így el tudja helyezni termelési eredményeit a többi termelőhöz viszonyítva és látja, hogy melyek azok a tényezők a saját termelésében, amik változtatásra szorulnak.

Vissza

Pályázatok

Jelentkezési lapok
LEGFRISSEBB PÁLYÁZATOK:
Összes pályázat
Bemutatkozó videónk
Statisztikák
Argármarketing Centum
Készült az Agrármarketing Centrum támogatásával